วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

รับทํารายงาน โดย พี่ๆ ปโท จากTop Universities

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามากว่า 6  ปี
เอาเวลาไปเตรียมตัวสอบเพื่อให้คะแนนดีๆ หรือ ทํางานเก็บเงินดีกว่าครับพี่น้อง

ปล่อยเรื่อง Assignment ที่ปวดหัวๆ

ให้เป็นหน้าที่ของ Great Assignment

ดีกว่าครับ พี่น้อง

สําหรับน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจเคล็ดลับ เรียนเก่ง และ ทํารายงาน สามารถอ่านบทความได้ที่
และ สามารถอ่านบทความเก่าได้โดย Click ชื่อเดือนด้านขวา

Key to success : เราตระหนักดีว่าAssignment นั้น มีผลต่อความสําเร็จ ทีมงาน Great Assignmentเกิดจากการรวมตัวของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จาก University of Sydney, London (UCL), UCLA, Imperial College ,New York , Chicago & Princeton ซึ่งทีมงานเรานี้เป็นผู้มีความสามารถจากหลากหลายสาขาวิชาจึงถือเป็น กุญแจแห่งความสําเร็จ ของเราที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้

Satisfaction Guarantee : เราไม่คัดลอกจาก Internet เด็ดขาด อย่าห่วง เรื่อง Plagiarism และจัดทํา References ทั้งแบบ Havard/ APA หรือ อื่นๆReliable: ความซื่อสัตย์เป็นหัวใจของการค้า จะไม่มีการโกงชิ่งเงินลูกค้าแบบเจ้าอื่นๆเด็ดขาด ทีมงานใช้ระบบเอกสารเพื่อเป็นการควบคุมและเป็นหลักฐานการจ้าง ชําระเงินต่างๆ
Completion Detail: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน่อย 2 weeks ยิ่งเร็วยิ่งดี (หากฉุกเฉินให้ระบุเร่งด่วน )
สนใจติดต่อ: great.assignment@gmail.comโปรดแจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และแนบ Course Outline รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะให้ทํา จํานวน Words สถาบันศึกษามาด้วย ขอติดต่อลูกค้าทาง E-mail เป็นหลัก

ขั้นตอนการว่าจ้าง
  1. ส่ง E-mail พร้อมรายละเอียดงาน มาที่ great.assignment@gmail.com
  2. รอเรา Confirm ว่ารับทําหรือไม่รับ เราจะตอบกลับพร้อมค่าจ้าง
  3. ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจํา ตามที่เราแจ้งและให้ E-mail มายืนยันหลังชําระ
  4. เราจะส่งแบบ ฟอร์ม ให้กรอก รายละเอียดเพื่อเป็นหลักฐานการว่าจ้าง
  5. เมื่องานเสร็จ เราจะส่งงานให้ลูกค้า ดู เป็น PDF
  6. ลูกค้า ชําระเงิน ส่วนที่เหลือ แล้วเราจะส่งต้นฉบับที่เป็น Word ไปให้ลูกค้า
Payment: ชําระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดชําระเงินกลับไปทางE-Mail ลูกค้า


Service Fees: ชําระมัดจําก่อน 1 ส่วน และ ชําระส่วนที่เหลือเมื่องานเสร็จ ทีมงานจะพิจารณาจํานวนเงินมัดจําเอง
  1. Assignment ตัวรายงานคิดตามเนื้องานจริง Case by Case ดังนั้นรายงานแต่ละชิ้นไม่ควรราคาเท่ากัน

  2. ตรวจและแก้ไข Grammar รายงาน หรือ งานทั่วไป หน้าละ $15 หรือ 450 บาท

  3. งานแปลต่างๆ Case by Case


ลูกค้าสามารถ ชม ผลงานของ Great Assignment ที่ Youtube ตาม Link ด้านล่างนี้
สามารถ ชม Full HD โดยการเลือก 720p หรือที่ Youtube
FAQs คำถามที่มักจะถามบ่อย
Q: รับประกัน Plagiarism หรือไม่ ?
A: รับครับ เพราะสามารถตรวจและแก้ไขได้ ก่อนส่งงานให้ลูกค้า ทีมงานจะใช้ Program ตรวจสม่ำเสมอครับ

Q: ส่งทันกำหนดหรือไม่ ?
A: ส่งทันเสมอครับ

Q: ทีมงานจบด้านไหนกันมา ?
A: ส่วนใหญ่เรียนด้านบMBA และ วิศวะ ครับ ก็มีหลาย เอกครับ
ท่านสามารถ ดู Comments ของลูกค้าเราได้โดย คลิ๊กคําว่า " ความคิดเห็น" ด้านล่างนี้


รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน

รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน

รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน

รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน รับทํารายงาน